Librije

Terugblik


DAL begon met een droom. Dankzij de ontwikkeling van de techniek zag ik in 2016 een kans om al mijn energie in te zetten aan iets wat eerder nog niet kon : alle makers en creatieve professionals bijeen te brengen in één grote actuele digitale complete bibliotheek. Als basiselement voor de invoer nam ik steeds één werk van de maker waaruit alles vervolgens digitaal te vinden en te herleiden zijn, onafhankelijk waar het was opgeslagen, authentieke data van de makers zonder fouten of verkeerde toeschrijvingen, alles compleet. DAL koos ik als naam (afkorting van Digitale Artiesten Librije of in het Engels : Digital Artist Library). Het kostte mij heel wat tijd, jaren met vele gesprekken in het veld, denkwerk en onderzoek om tot één heldere conclusie te komen: DAL zal helaas niet werken door de hang van de mens om te profiteren van bezit en macht op deze data. Zeker als het ontbreken van persoonlijk toezicht op de invoer data geen garantie is. De eenvoud van het oorspronkelijke idee van samenwerken aan één totaaloverzicht was een illusie, ook al is het technisch zeker mogelijk.


De data afgeleid van een origineel werk behoren wat mij betreft toe aan de auteur, de maker en/of aan de eigenaar/verzamelaar van dit werk. Niet aan anderen, laat staan aan organisaties die het beheer van data op zich nemen, daarmee handelen en diensten verlenen. Dit zijn geen goede plaatsen om kennis te maken met de kunsten noch openbaar vrij toegankelijke bronnen waar kennis kan groeien om zich te ontwikkelen.


De mens heeft het recht om te dwalen en haar eigen pad te bewandelen, los van logica, formats en zeker geen kunstmatige intelligentie. Vrijheid van handelen is een groot goed, zeker voor alle creatieve denkers die dankzij dit talent zo veel bijzonder en prachtig werk realiseren.


DAL koester ik als geuzenaam voor dit werkterrein. Als herinnering aan een intensief onderzoek naar de werkelijke waarde van een goede bibliotheek, collectie en archief. Voor mij zijn dit bijzondere plekken die beheert worden door betrokken personen waar men authentieke kennis kan vinden en delen. In 2023 ga ik terug naar mijn roots als intermediair en bemiddelaar. Om mij te richten op de netwerken van de makers en verzamelaars, hun bibliotheken en collecties. Plekken waar de onderlinge persoonlijke contacten en de auteur, de maker leidend zijn. Deze bijzondere bronnen deel ik via deze website.


Ter inspiratie: de fantastische bibliotheek van het Rijksmuseum Amsterdam staat op de voorkant van het boek "Libraries" van de fotografe Candida Höfer, uitgegeven door Schirmer/Mosel in 2005.